Begagnad avgradningsmaskin

TimeSavers avgradningsmaskin

Vi erbjuder ett brett sortiment av avgradningsmaskiner från Timesavers.

Kontakta oss:
Trond Hansen
Telefon: +46 8 5505 1206
Fax: +46 08-55 05 12 01
trond.hansen@intercut.se