fbpx

Har du koll på vad det kostar att kapa material i ditt företag?

Eberle bandsågblad

Att kapa med en bandsåg är väl inte så svårt och komplicerat tycker många. Lägg i materialet och tryck på startknappen. Det finns företag som använder bandsågar i produktion och har kunnig personal som ansvarar för kapningen och det finns dom som använder bandsågen för att kapa vid behov. Här märker man skillnaden på kunskap hos operatörer.

Man brukar säga att ”allt börjar vid sågen”. Materialet kapas till rätt dimension för att bearbetas vidare till en färdig detalj. Stor kunskap finns hos operatörerna i CNC maskinerna, men kanske behöver sågoperatören mer kunskap om hur att såga dom olika materialen. Min uppfattning är att det finns ett stort behov av utbildning för sågoperatörer på marknaden. Med mer kunskap så minskar kostnaderna hos företagen. Nya material sorter kommer ut på marknaden varje år som kan vara svåra att bearbeta. Ofta så finns skärdata från stålleverantören för borrning, svarvning och fräsning, men finns skärdata för bandsågen? Tyvärr är det ofta så att man får prova sig fram. Det kan bli en dyrbar prövning då flera sågblad kan gå åt för att hitta rätt.

Tips hur Du kan öka både lönsamheten och produktiviteten:

  • Löpande utbildning av maskinoperatörerna
  • Kapa snabbare och bättre med Bimetall blad
  • Utnyttja Din leverantör för process optimering
  • Minska förbrukningen av sågblad – lägre kostnad

Intercut erbjuder sina kunder utbildning i olika nivåer, beroende på operatörernas kunskap. Vi gör också en ordentlig genomgång av sågens funktioner och begränsningar. Kunder ser skillnaden i minskad sågbladsförbrukning och att intresset hos operatörerna ökar.

För att bemöta kundernas krav på att kapa dom allt mer höglegerade material som finns idag och kommer i morgon, så är det viktigt att både sågblad och bandsågsmaskins tillverkarna är med i utvecklingen. Kraven att kapa snabbt med både Bi-metall och Hårdmetall blad ökar hos våra kunder. Eberle i Tyskland har utvecklat sin nya X-serie Bi-metall blad och CT-flex Hårdmetall blad. Bomar i Brno,Tjeckien och Kaltenbach i Tyskland, utvecklar ständigt nya maskiner.

Att kapa med hårdmetall blir mer och mer vanligt. Här får kunden en ökad produktion, mer kapsnitt per timme och bättre ekonomi, förutsatt att man har en bandsåg som är tillverkad för att använda hårdmetallblad. Annars kan resultatet bli det motsatta. Hårdmetallblad kostar mer än Bi-metall och kan lätt förstöras om man inte har rätt kunskap och rätt maskin.

Hur vet man att man köper rätt bandsåg för företagets behov nu och i framtiden. På Intercut har vi lång erfarenhet av att hjälpa kunder med att analysera behoven och välja den mest ekonomiska maskinen och sågblad.

Kontakta oss för tips och rådgivning:

Thomas Håkansson
Mobil: +4670 425 5246
Kontor: +46 8 5505 1225
E-mail: thomas.hakansson@intercut.se