INDUSTRI 4.0 ett tydlig trend!

MetalMaster från Messer

Tack för Ditt besök på Schweissen & Schneiden 2017!

Ett tydlig trend var INDUSTRI 4.0 som fler och fler företag anammar.

Öppen Link mellan maskiner och beredningsprogram, enkel rapportering från maskiner med orsak till stillestånd samt rapport om behov av service. Nya möjligheter som ökar såväl produktivitet som kvalité.

Vi besökte några leverantörer:

Messer Cutting Systems har utvecklat ett helt nytt 3-fas aggregat för plasma – PDAFL. Plasmatillverkaren Kjellberg har bidragit med en platt specialbrännare, man kan skära I-V-X och K fog i ett moment och med betydligt högre hastighet än med gasskärning.

Plasmatillverkarna Kjellberg och Hypertherm visade nya strömkällor som kunde kommunicera, en anpassning till Industri 4.0, Kjellberg hade även sänkt ljudnivån med 50% på de nya modellerna.

Kaltenbach presenterade sin stora skärmaskin med multifunktioner; Märkning, Skärning, Borrning, Gängning, Fräsning, Sortering m.m.

Vårt systerbolag AREG besökte SOYER som tillverkar bultsvetsmaskiner, där visades bla en laddningsbar bultsvets som klarade 500 svetsar.

Nästa Schweissen & Schneiden mässa är tillbaks i Essen 2021 i nya mässhallar.