Intercut förstärker sin avdelning för eftermarknad

Intercut eftermarknad

Ett bredare maskinprogram i kombination med fler maskinleveranser gör att man nu stärker organisationen. Under de senaste två åren har en erfaren inköpare rekryterats för lagerartiklar såsom slitdelar och förbrukningsmaterial, sedan tidigare finns en person med ansvar för reservdelar.
Nu har även Karin Johannesson rekryterats till tjänsten som servicekoordinator. Karin har arbetat i branschen under flera år och blir en viktig förstärkning.
Markus Lindelöf är fortsatt ansvarig för avdelningen eftermarknad och kommer nu bland annat fokusera på utveckling av serviceavtal och utbildningsprogram för såväl kunder som egen personal.

Förstärkt team för eftermarknad i Sollentuna; från vänster Pia Andersen Inköp/order, Karin Johannesson Servicekoordinator och Christer Toresjö Reservdelar.