fbpx

Långhålsborrning med Messer

Förborrning med perfekt resultat även i plåt upp till 300mm.
Stürmsfs AG i Schweiz har framgångsrikt utvecklats sin produktion tillsamman med Messer Cutting Systems.

VO
Ett rent skärsnitt och en så liten andel skrot som möjligt är de viktigaste målen vid gasskärning. Detta gäller särskilt för plåttjocklekar på 300 mm. och mer. Stürmsfs AG i Schweiz Goldach lyckades med båda – men i en mycket komplicerad process. Tillsammans med Messer Cutting Systems GmbH från Gross-Umstadt har man utvecklat denna unika lösning, som man nu är relativt ensam om på marknaden.

TX
Vid gasskärning uppstår alltid en typ av skärsår vid själva hålslagningen, det blir slagg och orsakar extra kostnader, speciellt i tjock plåt. Normalt brukar man göra ett ”Pilothål” alternativt starta från kanten. Stürmsfs AG, ett av Schweiz ledande Steel Service Center, speciellt inom tjocka plåtar har en ny anläggning med OmniMat® L 6500 från Messer Cutting Systems. Skärsystemet har sex gasbrännare som kan justeras individuellt eller i grupp. Skärmaskinen behöver inte stoppas när detaljprogrammet växlar process från en eller flera brännare.

Helt ny process för vår befintliga maskinpark

Ralf Siebert, produktionsledare: ”De kraftfulla ALFA brännarna är integrerade i detta system, dom kan var och en slå hål i upp till 190 mm. tjocklek, om det är tjockare hål använder vi syrgaslansar. Detta görs manuellt och de är handhållna och tidskrävande. En operatör behöver ca 10 till 15 minuter per hål.”
Därför letade Stürmsfs AG efter en ny metod att skära och bearbeta plåtar upp till 300 mm. Eftersom företaget under många år samarbetat med Messer utvecklade man ett borraggregat som gjorde att man nu inte längre behöver skära hålen med syrgaslans, nu borrar man alla långa hål. För att nå detta mål, som är allt annat än enkelt, behövdes en helt ny process för maskinen, ny programvara och ett nära samarbete med verktygstillverkaren.

Högre kvalitet och reducerade kostnader

Nu produceras alla gasskurna detaljer direkt i kombimaskinen med förborrning.
Det utförs i två steg, allra först borrar man ett pilothål på 80 mm. längd, först därefter borrar man det långa hålet rakt genom plåten. Robert Siebert: ”Detta förfarande styr borren, och skyddar den mot överhettning samt gör att spånen blir korta. Skulle vi borra igenom direkt skulle det innebära täta avbrott med trasiga borrar och långa spiralformade spån som både bromsar och förstör borrarna.”

Kostnadsvinsten är inte bara snabbare processtid och mindre skrot utan även lägre kostnad för slitdelar. På kvalitetssidan pekar Stürms AG på högre noggrannhet i skärningen, väsenligt mindre skrot jämfört med tidigare, högre repeternoggrannhet och säkrare process, betydligt mindre värmepåverkan i detaljerna och därmed mindre avvikelser.

Fördelarna för våra kunder är enligt försäljningschef Marcel Meier hos Stürmsfs AG: ” Tack vare långhålsborrning direkt i maskinen kan vi erbjuda våra kunder noggrannare snitt på kortade tid och framförallt mindre värmepåverkan samt bättre reproducerbarhet. Vi producerar väsentligt finare innerkonturer, även ytterkonturerna blir bättre. Vi har också kunnat minska avståndet mellan detaljerna på plåten.”

Stürmsfs AG använder även processen för tunnare plåtar; Marcel Meier: ”Det skyddar brännaren och gör att vi blir mer flexibla i skärningen. Tack vare en andra, likadant utrustad OmniMat® L 6500 är vi rustade för framtida utmaningar.”

MultiTherm 2

KONTAKT MED AGENT I SVERIGE
Försäljning Messer i Sverige
Intercut Sverige AB
www.intercut.se