Programmerbar, digital och visuell svetsautomation

Pema svetsautomation

Nyckeln till framgångsrik svetsproduktion är en effektiv lägesställare. Lägesställare PEMA SKYMASTER PRO är en fusion av digitalisering och Pemameks välkända teknik på svetsautomation.

En ny programmerbar lägesställare ökar arbetsflexibiliteten, produktiviteten och kvaliteten. Det bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö. God ergonomi ger en säkrare arbetsmiljö med god arbetskvalitet för svetsaren. Den största fördelen med PEMA-lägesställare är att arbetsstycket alltid kan placeras i den mest lämpliga svetspositionen. Lägesställarens förprogrammering gör hanteringen av arbetsstycket betydligt snabbare. Upprepningsbar svetscykel ger upp till 70 procent mer produktivitet. Alla de unika funktionerna i PEMA SKYMASTER PRO styrs enkelt via en mobiltelefon eller surfplatta. Du kan fortfarande styra lägesställaren manuellt. Detta kan öka svetsproduktiviteten i din produktion med upp till 70 procent.

Lägesställare Skymaster APSi

PEMA levererar ett brett utbud av lägesställare. PRO-serien finns från 750 kg upp till 35 000 kg. PEMA lägesställare är en kombination av modern design och med en pålitlig, effektiv teknik som enkelt kan integreras med andra PEMA-lösningar. Alla de unika funktionerna i PEMA SKYMASTER PRO styrs enkelt via en mobiltelefon eller surfplatta. Det finns bibliotek som kan lagra upp till 35 arbetscykler och totalt 1750 positioner med import- och exportfunktion.

För effektivt svetsarbete har Pemamek utvecklat ett brett utbud av lägesställare som alla kombinerar modern design med pålitlig och effektiv teknik. PEMA lägger särskild vikt vid arbetsmiljön och ergonomin i sin design. I svetsarbete är lägesställare viktigt för att öka flexibiliteten, produktiviteten och kvaliteten på arbetet, för att inte tala om arbetsmotivation.

Kontakta oss för mer information:

Trond Hansen
+46 8 5505 1206
+46 70 570 7384
trond.hansen@intercut.se