fbpx

Rätt delar vid stillestånd

Vi på Intercut upplever att våra kunder har en allt mer pressad produktion vilket leder till ökade krav på snabba reparationer vid stillestånd. Det är då viktigt att rätt delar finns tillgängliga för att på snabbast möjliga sätt kunna få maskinen i drift igen.

Slangpaket är en av förbrukningsdelarna i plasmaanläggningarna. Livslängden kan variera beroende på användning men förr eller senare kommer det att vara dags att byta. Ofta blir situationen den att ett maskinspecifikt slangpaket måste beställas vilket ibland kan ta längre tid då varken vi eller våra leverantörer kan lagerhålla alla slangpaket i alla olika utföranden.

Vi rekommenderar att våra kunder har ett slangpaket hemma passande deras maskin.
För att öka medvetenheten om detta och korta ner stilleståndstiden så lämnar Intercut 25% rabatt på slangpaket till plasmaanläggningar från Hypertherm och Kjellberg.