fbpx

SOYER fick innovationspris

Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH fick en av Tysklands mest eftertraktade innovationspriset ”Bundesinnovationspreis” för elfte gången på årets internationella ”Handwerksmesse” i München!

Som en specialist inom fästteknik och fogteknik med över 40 års teknisk erfarenhet har Heinz Soyer Bolzenschweistechnik GmbH i Tyskland lanserat en ny mobil bultsvetsstation under benämningen ”HesoMatic-9”. Denna teknologiska utveckling kombinerar energikälla, styr- och matningsenhet i en enda kompakt enhet. Den helautomatiska svetsningen av svetsbultar i diameter från 3 – 8 mm och i längder från 8 – 40 mm underlättar arbetet avsevärt, detta p.g.a. ett minskat krav på utrymme och en lättöverskådlig manöverpanel. Då det inte finns några kablar eller liknande mellan enheterna, utan detta är en enda enhet, är risken för fel och känsligheten för skador minimal.

Ytterligare funktioner i ”HesoMatic-9”:

  • Ingen krånglig eller tidsödande manuell matning behövs
  • ”HecoMatic-9” kräver 50 % mindre utrymme, jämfört med konventionell utrustning, detta p.g.a. en kompakt design i en enda enhet
  • Maximal arbetskomfort med betydande tidsbesparingar
  • Extra stor matarskål, 300 mm, för långa reglar och med stor fyllningskapacitet
  • Problemfria transporter av gods genom stegvis frammatning, dessutom låg ljudnivå
  • Lång livslängd p.g.a. hög kvalitet samt härdade och slipade mekaniska komponenter
  • Ett enda skyddshölje som skydd mot svetsloppor, smuts och buller