fbpx

SOYER, högkvalitativa produkter

Hesomatic-9 Soyer

SOYER, säkra och högkvalitativa produkter som uppfyller alla EU-krav.

SOYER är certifierat enligt ISO 9001:2008, DIN EN 1418 samt ISO 14001:2009

Alla våra svetsbultar tillverkas i överensstämmelse med kraven enligt ISO 13918:2008 och ISO 14555:2014

Alla produkter från SOYER uppfyller kraven i REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), EU-förordning (EG 1907/2006) gällande produktionen och säkert användande av kemikalier:
REACH
Alla produkter från SOYER uppfyller kraven i RoHS (restriction of hazardous substances ), EU-direktiv (2011/65/EG) som förbjuder användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter:
RoHS