SRM, en säker metod för bultsvetsning.

Bultsvetsning med Soyer maskiner

SRM-metoden är lämplig för nästan alla applikationer och bultsvetsning i mer komplexa material. SRM-metoden erbjuder nya användningsmöjligheter, framför allt vid användning av automatiserade bultsvetsmaskiner och vid massproduktion av delar till byggnadskonstruktioner.

Experterna från Soyer tror inte att ”Keramikringsmetoden” kommer att motsvara de alltmer ökande kvalitetskraven och fordringarna på arbets- och hälsoskydd.
Ett flertal olika installationskrav nödvändiggör dessutom att bultsvetsning kan utföras i alla svetspositioner, vilket endast är möjligt i begränsad omfattning med konventionell teknik. Dessutom återkommer i praktisk användning ett behov av att skruva åt muttrar på svetsbulten, ända ned till grundmaterialet. Även detta är med hittillsvarande teknik, endast genomförbart i begränsad omfattning.
Med utvecklingen av ett kombinerat magnetfälts-skyddsgassystem med direkt ljusbågspåverkan under svetsförloppet, och en universalbult som fungerar med SRM, har man lyckats motverka de ovan nämnda nackdelarna.
Det nya tillvägagångssättet med SRM, möjliggör svetsning med ett förhållande 1:10 mellan plåttjocklek och bultdiameter, medan förhållandet 1:4 maximalt var möjligt tidigare.
Som ytterligare fördelar kan nämnas:

 • Enkel, säker och ren svetsning
 • Högsta kvalitet och säkerhet
 • Förkortad svetstid
 • Lägre energiförbrukning
 • Mindre bultavsmältning
 • Minskad penetration i grundmaterialet
 • Ingen störande fläns
 • Ingen svetsvulst och inget svetssprut
 • Gängan är fullt användbar, dvs. skruvförbandet kan utnyttjas i sin helhet
 • Automatisk bultframmatning är möjlig
 • Inget avfall

De många fördelarna med SRM-metoden erbjuder nya användningsmöjligheter, framförallt vid användning av automatiserade bultsvetsmaskiner och vid massproduktion av delar till byggnadskonstruktioner.

Bultsvetsning med roterande magnetfält SRM och HZ-1 bultar är en ren och säker metod för bultsvetsning.

Kontakta oss:

lars.bostrom@intercut.se

08 – 5505 1205