Miljö och Kvalitét

Ansvar för miljö är en självklarhet för oss!

Genom att följa kraven i miljölagar och förordningar skall Intercut sporra varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska föroreningar och annan negativ miljöpåverkan.

Kvalitet är viktigt för oss på Intercut. Kunderna ska kunna lita på att våra produkter fungerar som de ska och följer de krav som regleras av lagar och förordningar.

Man ska alltid möta en hög service och få exakt det stöd som behövs. Intercut eftersträvar att överträffa kundernas krav och förväntningar. Kunderna skall känna trygghet i att få rätt produkt i rätt tid, där vi erbjuder produkter och tjänster med bästa kvalitet till lägsta totalkostnad.

Vi skall med följande kvalitetsinriktning uppfattas som branschens ledande och mest kompetenta affärspartner:

  • Hög tillgänglighet avseende Sortiment, personal och service.
  • Korrekt, snabb och lättillgänglig information.
  • Effektiv logistik med hög precision.
  • Goda och professionella relationer med vår omgivning.
  • Kundanpassade och effektiva produktlösningar.
  • Relevanta mätningar och tydliga kvalitetsmål.
  • Systematiskt förbättringsarbete för ökad kundnöjdhet.