Halvautomatisk cirkelsåg AL 400

AL halvautomatiska cirkelsågar för dubbel gerkapning

Halvautomatiska, helhydrauliska och elektroniskt styrda cirkelsågar från Bomar. Cirkelsågar för kapning av metall och profiler. Huvudet girar från 0° upp till 90° vänster och 90° höger. Cirkelsågarna är byggda enligt gällande Europeiska normer.

AL 400

AL 500

AL 600