Keramikring Soyer

ARC keramikring

Keramikring för bultsvetsning med ljusbågsmetoden Drawn-ARC.

Drawn – ARC svetsbult är utformad för grövre infästningar. Som skydd för svetsfogen används vanligen en keramikring och för svetsbultar upp till Ø 12 mm. används en skyddsgas.