Avgradningsmaskin TimeSavers 12

Avgradningsmaskin serie-12

Avgradningsmaskin serie-12

Torr-gradning

Avgradningsmaskin serie-12 finns i utförande med 225 och 600 mm material genomgång. Den automatiska genommatningen regleras steglöst 3 – 9 m/min. Kompakt avgradningsmaskin för kantgradning och efterbehandling av metaller.