TimeSavers avgradningsmaskin 32-series

Avgradningsmaskin serie-32

Avgradningsmaskin serie-32 RB

Torr-gradning

Avgradningsmaskin serie-32 RB finns i utförande med 1100 mm material genomgång. Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0,2 – 8 m/min. Kompakt avgradningsmaskin för kantgradning, utjämning och efterbehandling av plåtdelar.

Mycket små delar kan bearbetas med hjälp av ett vakuumbord. Slitaget av förbrukningsdelar är låg, maskinen är energieffektiv och pris-kvalitetskvoten är optimal.