TimeSavers avgradningsmaskin 42-series

Avgradningsmaskin serie-42 RB

Avgradningsmaskin serie-42 RB

Torr-gradning

Avgradningsmaskin serie-42RB finns i utförande med 1350 och 1600 mm material genomgång. Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0,2 – 8 m/min. Avgradningsmaskinen har 8 borstar. Fyra borstar roterar medurs och fyra moturs. Effektiv oxidborttagning på skärytor i inner- och ytterkonturer.