balklager Bridge för långgodshantering

Balklager Bridge

Bridge Balklager

Remmert balklager är en kompakt och ekonomiskt lössning.

  • Stor balklager kapacitet
  • Snabbt byte av material på de operativa stationerna
  • Modulkonstruktion av alla komponenter
  • Valfri tunnelvariation för sparande av plats
  • Integrering av maskin
  • Intuitiv systemdrift
  • Självbärande, individuellt utrustade kassetter