Bandslipmaskin LBS

Långbandsslipmaskinen LBS är konstruerad för automatisk slipning av stora plåtar och eventuellt vågiga plåtytor, samt slipning av svetsar.
Användningsområden:

  • Skeppsbyggnad, skeppsvarv
  • Stålkonstruktioner
  • Ståltillverkning
  • Steel-service centers

Det flexibla maskinkonceptet, med ett eller två slipbandaggregat och med fast eller rörlig maskinram, gör att bandslipmaskinen kan anpassas till kundens behov.
En ren ytfinish kan uppnås även på stora plåtar med urtag eller med oregelbundna former.
Med  slipbanden kan en hög avlägsnandehastighet med konstant kvalitet uppnås med en mycket låg värmepåverkan. Detta möjliggör svetsning eller ytbehandling utan ytterligare arbetsinsats.