halvautomatisk bandsåg construction-820-450-DGS

Construction halvautomatiska bandsågar för dubbel gerkapning

Halvautomatiska, helhydrauliska och elektroniskt styrda bandsågar. Maskinerna är lämpliga för kapning av metall och profiler. Huvudet girar från 0° upp till 60° vänster och 60° höger. Sågram i gjutet material. Byggda enligt gällande Europeiska normer.

Construction 820.450 DGS

Construction 1150.600 DGS

 

Technical specification Construction 820.450 DGS
Working mode semiautomatic
Machine type Horizontal bandsaw
Cut Mitre cut
Mitre cuts range -60° al +60°
Drive 4 kW, 3×400 V/50 Hz
Saw band speed 20-120 m/min
Saw band dimensions 6470x41x1,3 mm
Material loading height 779 mm

 

500 820×450 820×450 450 400 400
45°R 500 560×450 560×450 450
45°L 500 560×450 560×450 450
60°R 360 360×450 360×450 360
60°L 360 360×450 360×450 360

 

 

Technical specification Construction 1150.600 DGS
Working mode semiautomatic
Machine type Horizontal bandsaw
Cut Mitre cut
Mitre cuts range -60° al +60°
Drive 5,5 kW, 3×400 V/50 Hz
Saw band speed 20-120 m/min
Saw band dimensions 8370x54x1,6 mm
Material loading height 770 mm

 

600 1150×600 1150×600 600 550 550
45°R 600 790×580 790×580 580
45°L 600 790×530 790×530 530
60°R 530 530×580 530×580 530
60°L 530 530×480 530×480 480