Manuell bandsåg Easycut 275.230 DG

Easycut manuell bandsåg för dubbel gerkapning

Easycut, manuell bandsåg från Bomar för dubbel gerkapning, lämpliga för kapning av metall och profiler. Bandsågen optimerar operatörens tid eftersom man kan föra ned sågramen till arbetsstycket för hand och sedan låta sågcykeln fortsätta för sig själv, man behöver endast justera nedmatningshastigheten vid behov. Retur till startposition sker manuellt. Sågram i gjutet material. Byggda enligt gällande Europeiska normer. Huvudet girar upp till 45° vänster och 60° höger.

Easycut 275.230 DG

 

Technical specification EasyCut 275.230 DG
Working mode manual
Machine type Horizontal bandsaw
Cut Mitre cut
Mitre cuts range -45° – 60°
Drive 1,1 / 1,5 kW, 3×400 V/ 50 Hz
Saw band speed 40-80 m/min
Saw band dimensions 2,720x27x0,9 mm
Material loading height 978 mm
Shotest remainder length 20 mm

 

230 275×180 250×230 230
45°R 190 190×150 170×230 180
60°R 120 120×100 120×100 100
45°L 170 185×100 90×230 150