Laserskärmaskin Element 400-L från Messer

ELEMENT 400 L

Messer Element 400 L med BEVEL U fasenhet +/-50° skärvinkel. Speciellt utvecklat fasaggregat för laserskärning som kan fogbereda detaljer från -50° till +50°.

Hela konturfasningen sker via fem synkroniserade axlar. Fasvinkeln justeras kontinuerligt under skärprocessen.

Laserskärmaskin Element 400 L kan skära I, V, Y, X och K fogar för en efterföljande svetsprocess. De faktiska skärvinklarna beror på materialtyp, tjocklek och fastyp som AS/DS (AndraSida/DennaSida). Exakta detaljer med bästa tänkbara repeterbarhet kan produceras med den nya unika designen. Repeterbarheten bibehålls via en automatisk kalibreringsrutin för att rikta in fashuvudet över hela maskinens arbetsområde.

Bevel U har en unik design som ger mycket bra tolerans för långa serier. Munstycksbyte sker automatiskt och inkluderar kalibrering. En extra kontrollpanel underlättar manuella justeringar direkt på maskinen.

Laserskärning är en termisk skärprocess som används industriellt, i bland annat inom maskin- och produktionsindustrin, varvs- och bilindustrin.