Manuell bandsåg ergonomic-320-258-DG

Ergonomic manuella bandsågar för dubbel gerkapning

Ergonomic DG, manuella bandsågar från Bomar för dubbel gerkapning, lämpliga för kapning av metall och profiler. Modellerna optimerar operatörens tid eftersom man kan föra ned sågramen till arbetsstycket för hand och sedan låta sågcykeln fortsätta för sig själv, man behöver endast justera nedmatningshastigheten vid behov. Retur till startposition sker manuellt. Sågram i gjutet material. Byggda enligt gällande Europeiska normer. Huvudet girar upp till 45° vänster och 60° höger.

Ergonomic 320.258 DG

Ergonomic 340.278 DG