Fasning och Fogberedning FF Kuhlmeyer

Fasning och Fogberedning FF

Fasning och Fogberedning krävs för ett perfekt svetsresultat. Svetsmetoderna används i allt högre grad i automatiserade anläggningar med större krav på noggrannhet. För en säkrare produktion måste svetsfogar uppfylla mekaniserings processens alla krav. Nya och förbättrade svetsmetoder ställer högre krav på att konstruktionerna är anpassade till metoderna och att fasning och fogberedning före svetsningen är rationellt med rätt kvalitet.

FF maskiner för extremt snabb fasning / fogberedning av plåttjocklekar upp till 60 mm. och plåtlängder upp till 18 m.
Arbetsstyckets tjocklek: 3 – 60 mm.
Fasvinkel: 0° till +60°

  • Svetsfärdiga ytor
  • Obetydlig varme påverkan