Fasning och Fogberedning UKF

Fasning och Fogberedning krävs för ett perfekt svetsresultat. Svetsmetoderna används i allt högre grad i automatiserade anläggningar med större krav på noggrannhet. För en säkrare produktion måste svetsfogar uppfylla mekaniserings processens alla krav. Nya och förbättrade svetsmetoder ställer högre krav på att konstruktionerna är anpassade till metoderna och att fasning och fogberedning före svetsningen är rationellt med rätt kvalitet.

UKF maskiner för extremt snabb fasning / fogberedning av plåttjocklekar upp till 100 mm. och plåtlängder upp till 18 m.
Arbetsstyckets tjocklek: 3 – 100 mm.
Fasvinkel: -45° till +88°

  • Svetsfärdiga ytor
  • Obetydlig varme påverkan