Halvautomatisk cirkelsag HDM

HDM halvautomatiska cirkelsågar för dubbel gerkapning

Cirkelsågar halvautomatiska, helhydrauliska och elektroniskt styrda, är lämpliga för kapning av metall och profiler. Huvudet girar från 0° upp till 45° vänster och 55° höger. Cirkelsågarna är byggda enligt gällande Europeiska normer.

HDM 1432 Kaltenbach
Kapacitet: 1200 x 450 mm.