Hörnklippmaskin VN Durma

Hörnklippmaskin VN

Hörnklippmaskin VN

Hörnklippmaskiner från DURMA har en stabil konstruktion med ett stadigt arbetsbord. Bordet är utrustat med T-spår för snabb och noggrann positionering av anhåll. Anhållen är geringsbara och försedda med gradskala. På VN-modellen kan operatören justera vinkeln på skären från 30° och upp till 140° med hjälp av handrattar på vardera sida av hörnklippmaskinen. Den automatiska skärspaltsinställningen ger bra snitt för olika tjocklekar och material samt förlänger skärens livslängd. Det finns tre övre och fyra undre hydraulcylindrar som låser skären och ger en stadig konstruktion för exakta och repeterbara klipp. Samtliga skalor är nedsänkta för att minska slitaget på dem. Hörnklippmaskiner har standardutrustning för VN serien.

  • Stabilt bord med T-spår och tydliga skalor
  • Snabb och smidig inställning av klippvinkel
  • Automatisk, självjusterande skärspalt
  • Hand- och fotmanövrering
  • Skär för stålplåt eller rostfritt
  • Skärlängd: 200 x 200 mm.
  • Klippvinkel från 30º upp till 140°
  • Kapacitet från 4 upp till 6 mm.
  • Plåttillhållare
  • Justerbart bakre stopp