Cirkelsåg KKS-463NA Kaltenbach

KKS automatiska cirkelsågar för dubbel gerkapning

Automatiska, helhydrauliska, elektroniskt styrda, cirkelsågar. Cirkelsågarna är lämpliga för kapning av metall och profiler. Huvudet girar från 0° upp till 60° vänster och 60° höger. Cirkelsågarna är byggda enligt gällande Europeiska normer.

KKS 400 NA Kaltenbach
Kapacitet: upp till 130 mm.

KKS 451 NA Kaltenbach
Kapacitet: upp till 150 mm.

KKS 463 NA Kaltenbach
Kapacitet: upp till 153 mm.