Lägesställare HPS & TPS

Lägesställare HPS headstock & TPS tailstock är avsedda att hantera långa arbetsstycken vid framför allt svetsning, termisk skärning och andra applikationer med kapacitet upp till 40000 kg.

Lägesställare HPS 3500 & TPS 3500

Lägesställare HPS 7000 & TPS 7000

Lägesställare HPS 15000 & TPS 15000

Lägesställare HPS 25000 & TPS 25000

Lägesställare HPS 40000 & TPS 40000