EPM BAT Assfalg lyftmagnet

Lyftmagnet assfalg EPM-BAT

Lyftmagnet EPM-BAT

ASSFALG lyftmagnet EPM-B med elektropermanent är bäst lämpad för effektiv hantering av platta och runda material med olika tjocklek och längd. Bäst lämpad i produktionsanläggningar för förflyttningar till och från maskiner, vid monteringar osv.

Magnetens tillstånd ändras med hjälp av en kort elektrisk puls, antingen manuellt via en knappsats eller automatiskt med ett inbyggt lastavkänningssystem.