Assfalg lyftmagnet SB500

Lyftmagnet assfalg SB500

Lyftmagnet SB

ASSFALG batteridrivna lyftmagneter SB200 och SB500 med elektropermanent är bäst lämpad för effektiv hantering av platta och runda material med olika tjocklek och längd. Bäst lämpad för platser som är svåra att nå. Det kan vara på lager eller i produktionsanläggningar för förflyttningar till och från maskiner, vid monteringar osv.

Magnetens tillstånd ändras med hjälp av en kort elektrisk puls, antingen manuellt via en knappsats eller automatiskt med ett inbyggt lastavkänningssystem.