automatisk Lyftmagnet Ixtur-LI-120

Lyftmagnet IXTUR LI-120

Den automatiska lyftmagneten LI-120 bygger på en kraftig magnetisk lyftkraft från en fast magnet.

Magnetens tillstånd ändras med hjälp av en kort elektrisk puls, antingen manuellt via en knappsats eller automatiskt med ett inbyggt lastavkänningssystem.