Magnetlyftok Skanveir

Magnetlyftok Skanveir

Lyftmagnet för plåt, skärningsobjekt, stång och balk.

Elektromagneterna ger upphov till ett kraftigt och djupt magnetfält som ger dragkraft över en bred luftspalt. Andra fördelar är låg vikt i förhållande till lyftkapaciteten, steglöst reglerbar lyftkraft samt snabb frigöring tack vare demagnetiseringen.