Elektromagnet Assfalg EP4

Magnetlyftok EP

Magnetlyftok EP

Magnetlyftok EP för lyfthantering av plåtar och rör. Elektrisk anslutning behövs endast för att slå på och stäng av magneten – det innebär att ingen energi behövs under transportstadiet och att energiförbrukningen för omkoppling är mycket låg i jämförelse med elektromagnetsystem. Det behöver inte ett backupbatteri. När den elektropermanenta magnetiska kraften är aktiverad, håller den som en permanent magnet. Den är oberoende extern strömförsörjning.