Kombiok skanveir

Magnetlyftok och Vakuumlyftok

Magnetlyftok + Vakuumlyftok

Kombinerar användningen av magnetteknik samt vakuumteknik vid lyft av metaller.

Med Kombiok kan man snabbt lyfta upp enskilda tunna plåtar på skärbordet vid t.ex. termisk skärning och tömma bordet på skurna detaljer.