Element 400 ett komplett skärsystem

Messer ELEMENT 400

Messer Cutting Systems presenterar ELEMENT 400, en världsnyhet inom termisk skärning.

ELEMENT 400 är en multiprocessmaskin för termisk skärning med gas, plasma och fiberlaser. Fasskärning, borrning och andra bearbetningsprocesser finns tillgängligt.

Fokus ligger på perfekt skärning och bearbetning i serieproduktion.