OmniBevel

Teknologi för fasskärning – Bäst i klassen

Mjukvara OmniBevel är den professionella CAD CAM programvaran för fasskärning. Den representerar raka snitt, cylindriska hål, exakta fasvinklar och absolut måttnoggrannhet. Programmet kännetecknas också av en enorm flexibilitet. Nästan alla möjliga tekniska parametrar och driftinformation kan justeras.

Optimal harmonisering och exakta instruktioner

För att uppnå fasskärning av kvalitet måste NC-koden som genereras matchas exakt med de funktioner och prestanda som maskinen använder. Laterala och vinkelförskjutningar måste tillåtas för alla skärningar. In och utskärningsmakron samt föreningsmakron mellan enskilda konturområden måste placeras på ett sådant sätt att inga skador på konturen uppstår. Fasskärning ställer de absolut högsta kraven på programmering av skärplanen.

OmniBevel är en postprocessor modul med grafiskt användargränssnitt. Den placerar fasinformation och tekniska krav i NC-koden på ett sådant sätt att den maskin som används ger optimala skärresultat i automatisk drift. Med OmniBevel använder du verktyg som kommer att garantera dig den bästa kvaliteten vid fasskärning.

Nyckel funktioner:

  • Full kontroll över din gas, plasma eller laserskärning kommer dramatiskt förenklas
  • Fasningarna är korrekta – garanterat
  • Förkorta produktionstiden
  • Öka kvaliteten och produktiviteten vid fasskärning
  • Bestämmer hur mycket automatisering som passar din situation
  • Analyser konturer och tillämpar lämpliga, anpassningstekniker för optimal skärning
  • Utför de optimala parametrar för att försäkra högsta kvalitet skärning
  • Kund optimerbara databaser levereras för många typer av skärprocesser
  • Processen för faskärningen delas upp i optimala rutiner perfekt anpassade till dina verkliga situationer