Mjukvara Omnifab

OmniFab

Mjukvara OmniFab ERP-Connect tar automatiskt data från ditt MPS-system till OmniWin via XML.

Beställningar, beställningsartiklar, detaljer, plåtar och annan relevant data importeras automatiskt till OmniWin och görs tillgängliga för vidare behandling.

Fördelar: Minska processkostnaderna och undviker felaktiga värden av misstag.

Fabriksdatan rapporteras tillbaka till OmniWin från produktionen.

OmniWin visar en realtidsöversikt över alla nest som för närvarande är i produktion. Alla startade, pausade och färdiga nest visas med den faktiska produktionstiden.

Fördelar: Realtidsöversikt över produktionen (öppna, schemalagda, startade och slutförda jobb), inga arbetsdokument behövs, få feedback med alla inlägg från maskinen.

Slutligen rapporteras orderdatan med den faktiska produktionstiden tillbaka till MPS-systemet av OmniWin via XML.

omnifab 2019
Automation, transparens och tillgänglighet i produktionen.

Produktionsinformationen innehåller information om materialanvändning, produktionstid, kasserade detaljer och andra relevanta indikatorer.

OmniFab Alternativet Machine Insight ger dig viktig information om dina skärmaskiner i realtid under operationen.

De fyra applikationerna:

  • Maskinövervakning
  • Maskinanvändning
  • Bearbetade jobb
  • Rapportering

För mer information kontakta oss!