OmniWin

Design och Nesting för många skär uppgifter.

Mjukvara OmniWin 2023 är en modern och flexibel design och nestnings programvara, som intelligent anpassar sig till din dator och dina skär behov. Det tar över alla skäruppgifter för orderstyrd produktion av CNC termisk skärmaskiner.
OmniWin 2023 är det perfekta CAD CAM verktyget för produktionsplanering för termisk skärning med gas, plasma och laserskärning med CNC-maskiner.

Idealiskt verktyg för produktionsplanering

Verkstäder måste lösa många uppgifter i arbetsförberedelse, innan produktionen på maskinen kan börja. Detalj geometrier måste utformas eller importeras från kundens ritningar. Det NC genererade nestet för maskinen måste säkerställa en snabb och effektiv behandling med hög snittkvalitet. Medan du gör detta, bör den utnyttja den fulla tekniska funktionerna i maskinen, t.ex. med hjälp av Messer Hole Technology eller gemensammaskärsnitt.

OmniWin 2023 kombinerar högsta tekniska flexibilitet med snabb och effektiv behandling. Samtidigt kommer du att sänka dina kostnader genom att minimera materialåtgången. Den integrerade verksamheten med Cad Cam, import och nestning för vertikala och fasade detaljer möjliggör en dramatisk förenkling av dina arbetsprocesser.

Nyckel funktioner:

  • Utmärkt instrument för snabb arbete
  • Minska din arbetsbörda genom enkel export och import av ritningar och planer
  • Olika funktioner kan utökas enkelt med alternativ för speciella applikationer