Svetsstation

Med PEMA Svetsstationer kan du alltid arbeta i den mest optimala ställningen som förbättrar både arbetssäkerheten och ergonomin. Produktiviteten höjs och svetsningen får en konsekvent hög kvalitet.