Profiljärnsax IW

Profiljärnsax IW, kombimaskin för stansning och klippning av plattjärn och stålprofiler. Profilklippstation för klippning av vinkeljärn och T-järn. Plattjärnsklippstation för klippning av plattjärn och plåt. Stångklippstation för klippning av rundstång och fyrkantstång (kan förses med klippverktyg för U- eller I-balk som option). Hörnklippstation för rektangulära urklipp (triangulärt hörnklipp finns som option).