Proline automatiska bandsågar för rak kapning

Automatiska Proline-ANC bandsågar från Bomar för raka snitt. Enkla att använda med justerbar nedmatningskontroll av sågramen.

Denna serie av Bomar bandsågar erbjuder anpassade lösningar för alla behov. Effektiva bandsågar för ökad produktion genom kundanpassade lösningar.

Proline 320.280 ANC

Proline 420.350 ANC

Proline 520.450 ANC