Roterande magnetfält, SRM

Bultsvetsning med roterande magnetfält, SRM
Den nya metoden för bultsvetsning med  roterande magnetfält SRM, möjliggör svetsning med ett förhållande 1:10 mellan plåttjocklek och bultdiameter. Ett flertal olika installationskrav nödvändiggör dessutom att bultsvetsning kan utföras i alla svetspositioner, vilket endast är möjligt i begränsad omfattning med konventionell teknik. Bultsvetsning med roterande magnetfält SRM och HZ-1 bultar är en ren och säker metod för bultsvetsning.

Användningsområde:

SRM är lämpligt för nästan alla applikationer och bultsvetsning i mer komplexa material. SRM-metoden erbjuder nya användningsmöjligheter, framförallt vid användning av automatiserade bultsvetsmaskiner och vid massproduktion av delar till byggnadskonstruktioner.