Rullbanesystem M

Rullbanesystem M

Rullbanesystem M är i första hand avsett för bandsågarna Ergonomic, Aluminium och Practix. Rullbanor finns i bredderna 230, 330 och 430 mm. Rullarna kan vara av stål eller plast, ø60 mm. med en lastkapacitet på 215 kg/m.

Ett perfekt rullbanesystem för materialhantering före och efter kapning. Möjligheten att välja olika längder och olika längdstopp resulterar i en effektiv produktion.

Manuell Längdstopp M-A

Längdstopp MA är ett manuellt och lättanvänt anslag som är försett med en noggrann mätskala. Längdstopp MA är uppvikbart för att underlätta materialtransporten efter kapning. Längdstopp MA finns i längderna 2000 – 6000 mm.

Digital Längdstopp M-RA

Detta längdstopp justeras manuellt och det inställda värdet visas digitalt i realtid med upplösningen 0,1 mm. För att underlätta materialtransporten efter slutförd kapning kan längdstopp M-RA vikas upp.

NC Längdstopp M-NCA

CNC-styrd längdstopp M-NCA tillåter programmering av absoluta och relativa mått och är försett med ett programminne med lagring av upp till 99 olika materiallängder. Mätning av inställd längd utförs med ett linjärt magnetiskt mätsystem som har en noggrannhet av 0,1 mm över hela mätlängden.