Rullbanesystem T

Rullbanesystem T

Mycket flexibelt rullbanesystem för materialhantering av medeltung produktion. Tack vare de unika profilerna som utgör basen i T-systemets rullbanor kan utrustningen enkelt anpassas efter de arbetsuppgifter som skall utföras.

Med en tillåten belastning på 600 kg/m och ett omfattande tillbehörsprogram samt anslutningsenheter till BOMAR bandsågar är System T den idealiska materialhanteringsutrustningen för er verkstad. Rullbanor finns i bredderna 440, 540 och 640 mm. Rullbanesystem T är försedd med ø70 mm rullar vilka klarar hög belastning.

Rullbanorna finns i längder på 2 respektive 3 meter vilket gör att de kan byggas upp för att passa olika arbetsuppgifter. Genom att in- och ut utmatningsrullbanorna integreras med bandsågen medför system T att hela produktionsprocessen kan effektiviseras avsevärt.

Manuell Längdstopp T-A

Längdstopp T-A kan enkelt ställas in för önskad kaplängd. De kan fås i längder från 2000 mm till 6000 mm med 1000 mm steg.

Längdstopp T-A är lämplig för alla sågar. Styrskenan består av en kraftig stång för hela mätlängden. Mätskalan är monterad i ett fräst spår i styrskenan.

Digital Längdstopp T-RA

Längdstopp T-RA ställs in manuellt och dess position visas på en digital display med upplösningen 0,1 mm. Längdstopp T-RA kan fällas upp för att underlätta materialhanteringen på utmatningsrullbanan efter avslutat kapning.

NC Längdstopp T-NCA

CNC-styrd längdstopp T-NCA arbetar med ett linjärt magnetiskt mätsystem som har noggrannheten 0,1 mm. utmed hela mätlängden. CNC-styrningen ger möjlighet att ange både absoluta som relativa mått. Upp till 99 program med vardera 99 längdmått kan lagras i CNC-enhetens styrsystem.