Rullbanesystem X / XP

Med rullbanor X och XP erhålls en mycket flexibel lösning för hantering av tunga material. Tack vare de unika profilerna som ingår i rullbanesystem X och XP kan en anpassning till olika arbetsuppgifter ske snabbt och enligt kundens önskemål. Rullbanornas kapacitet kan ökas genom att minska avståndet mellan rullarna.

Rullbanorna kan fås både med och utan motordrivning. Materialhanteringssystemet X och XP omfattar ett stort antal tillbehör, från vertikalrullar, linjära längdmätningssystem, uppfällbara anslag för att möjliggöra enkel passage genom rullbanorna efter kapning.

Längdmätningsutrustning finns från enkla manuella längdstopp samt manuellt inställbara längdstopp med digital visning. Rullbanesystemet kan utrustas med längdmätningsutrustning med CNC-styrda längdstopp där matningen av material stoppas med hög precision när inställd längd nås. Exakt kapning av tyngre material möjliggörs med hjälp av drivna rullbanor.