Automatisk cirkelsag SKL

SKL automatiska cirkelsågar för dubbel gerkapning

Automatiska, helhydrauliska, elektroniskt styrda, cirkelsågar. Cirkelsågar för kapning av metall och profiler. Huvudet girar från 0° upp till 90° vänster och 90° höger. Cirkelsågarna är byggda enligt gällande Europeiska normer.

SKL 450 NA Kaltenbach
Kapacitet: upp till 160 mm.