Strömkälla BMH-30i för Drawn-ARC

Inverterströmkälla BMH-30i för bultsvetsning med ljusbågemetoden Drawn-ARC.
Arbetsområde BMH-30i: M8 – M24 eller Ø6 – 25 mm.

Soyers strömkällor finns i olika utföranden för handpistoler, svetshuvuden, halv- och helautomatiska bultsvetsmaskiner  med CNC-styrning. Strömkällor kan användas både i mobila och stationära anläggningar, de har hög kapacitet, låg vikt och uppfyller alla säkerhetskrav för bultsvetsning.