Strömkälla för bultsvetsning BMK 20i

Strömkälla BMK-20i för SRM

Strömkälla BMK-20i för bultsvetsning med roterande magnetfält SRM metoden.
Arbetsområde BMK-20i: M3 – M16 eller Ø2 – 16 mm.

Soyers strömkällor finns i olika utföranden för handpistoler, svetshuvuden, halv- och helautomatiska bultsvetsmaskiner  med CNC-styrning. Strömkällor kan användas både i mobila och stationära anläggningar, de har hög kapacitet, låg vikt och uppfyller alla säkerhetskrav för bultsvetsning.