Strömkälla BMS-8N för Kondensatorurladdning, CD

Strömkälla BMS-8N, BMS-8NV för bultsvetsning med kondensatorurladdning / CD metoden.
Arbetsområde BMS-8N: M3 – M8 eller Ø2 – 8 mm.
Arbetsområde BMS-8NV: M3 – M10 eller Ø2 – 9 mm.

Soyers strömkällor finns i olika utföranden för handpistoler, svetshuvuden, halv- och helautomatiska bultsvetsmaskiner  med CNC-styrning. Strömkällor kan användas både i mobila och stationära anläggningar, de har hög kapacitet, låg vikt och uppfyller alla säkerhetskrav för bultsvetsning.