Strömkälla HesoMatic-9 för Kondensatorurladdning, CD

Strömkälla HesoMatic-9 för bultsvetsning med kondensatorurladdning / CD metoden.
Arbetsområde HesoMatic-9: M3 – M8 eller Ø2 – 8 mm.

Soyers strömkällor finns i olika utföranden för handpistoler, svetshuvuden, halv- och helautomatiska bultsvetsmaskiner  med CNC-styrning. Strömkällor kan användas både i mobila och stationära anläggningar, de har hög kapacitet, låg vikt och uppfyller alla säkerhetskrav för bultsvetsning.